Школа №20
Про нас

Санаторна школа-інтернат І-ІІ ступенів № 20 заснована в 1961 році, являється єдиним закладом в місті Києві, який проводить широкі оздоровчі заходи, що спрямовані на зміцнення здоров’я, підвищення опору організму вихованців та зниження ризиків захворюваності на туберкульоз поряд із наданням освітніх послуг.

  Наша мета:
 • створення сучасного середовища для забезпечення та реалізації прав дітей, шляхом гармонійного поєднання лікувально-реабілітаційних заходів та доступної, якісної системи освіти, відповідно до запитів, інтересів особистості та вимог суспільства.
 • Наші завдання:
 • забезпечення збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей;
 • надання якісних освітніх послуг у відповідності з сучасними освітніми стандартами;
 • реалізація інтелектуального потенціалу та емоційного інтелекту дітей та дорослих шляхом активного залучення до навчальної та суспільно-громадської діяльності;
 • розширення та поглиблення роботи з обдарованими дітьми;
 • підтримка партнерських відносини з батьківською громадою, щодо співпраці для подальшого розвитку освітнього закладу;
 • Завдяки систематичній роботі педагогів, діти є постійними учасниками різноманітних олімпіад, конкурсів та інтелектуальних ігор.

  Виховна складова освітнього процесу в санаторній школі-інтернаті здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

  В санаторній школі-інтернаті функціонує учнівське самоврядування у формі Ради лідерів.

  В позаурочний час діють гуртки за вибором.

  Покращенню та зміцненню здоров’я дітей сприяє позитивний емоційний стан, на який впливає освітній простір навчального закладу. Так, наразі в школі-інтернаті створені необхідні умови для реалізації пізнавального потенціалу та творчого відпочинку дітей.

Місія освітнього закладу: Школа-інтернат – школа сприяння здоров’ю.

  Візія:
 • виховати здорових, впевнених, успішних випускників, відповідальних громадян, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами та поважають права інших.
Керівництво
Максименко Марія Володимирівна
Директор

Наше майбутнє-наші діти!

Leadership