Школа №20
Важлива інформація
Перелік документів для зарахування
Наказ про зарахування учнів до 1-го класу
Зразок заяви для зарахування
Розклад дистанційного навчання
Розклад дзвінків
Інтерактивні ресурси та матеріали для дистанційного навчання
Наказ №2205
"Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"
Наказ №40
"Про прийом дітей до 1х класів"
Дистанційне навчання