Школа №20
Матеріально-технічне забезпечення

Приміщення та територія школи-інтернату облаштовані згідно санітарно-гігієнічних норм. Школа-інтернат має навчальний та спальний корпуси. На подвір'ї школи облаштовано спортивний майданчик, майданчик для прогулянок молодших школярів, фруктовий садок, квіткові клумби та місця відпочинку. В навчальному корпусі розташовані навчальні класи та кабінети, актова зала, читацький центр, майстерні, спортивна зала, хореографічна зала; в спальному корпусі - розташована їдальня, медична частина, кабінет лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичний кабінет та кабінет стоматолога. Кабінети оснащені сучасною технікою; функціонує сенсорна кімната, кімната розвантаження, сучасний кабінет Sreaking club. Всі комп'ютери під'єднані до мережі Інтернет, навчальний корпус має WiFi покриття. В 2018/2019 н. р. було введено в експлуатацію автоматизовану пожежну систему. В школі організоване повноцінне раціональне 5-ти разове харчування згідно вікових норм, медичне обслуговування та створені всі умови для навчання та проживання. За останніх 10 років відремонтовано 10 навчальних предметних кабінетів, залу лікувальної фізкультури, обладнано танцювальну залу - за рахунок благодійних коштів. Забезпеченість шкільними меблями складає 100%.

У 1993 році було затверджено проект шкільного дендропарку і внесено його до плану загальної території школи-інтернату. Cтворення сучасного середовища для забезпечення та реалізації прав дітей, шляхом гармонійного поєднання лікувально-реабілітаційних заходів та доступної, якісної системи освіти, відповідно до запитів, інтересів особистості та вимог суспільства. На даний час шкільний дендропарк налічує велику кількість різноманітних видів декоративних, фруктових та інших дерев, алеї та клумби, оточені зеленими насадженнями.

 • Традицією школи-інтернату є те, що кожний клас має свою ділянку, за якою доглядає.;
 • В 2016 році було розпочато облаштування зони релаксації, встановлено лавки для відпочинку.
 • Благоустрій шкільної території є невід’ємною частиною у процесі реабілітації учнів школи-інтернату.
 • Здійснення лікувально-реабілітаційного процесу відбувається відповідно до вимог та рекомендацій, встановлених Міністерством охорони здоров’я України.
 • Медичне обслуговування вихованців санаторної школи-інтернату реалізується медичними працівниками, до штату якого входить: 2 лікаря-фтизіопедіатра, лікар-стоматолог, 8 медичних сестер, одна з яких дієтична медична сестра та медична сестра з фізіопроцедур, масажистом та двома інструкторами з лікувальної фізкультури.

 • Лікувально-відновлювальна робота ведеться в напрямах конкурсу «Кенгуру» та Міжнародної природознавчої гри «Геліантус». Виховна складова освітнього процесу в санаторній школі-інтернаті здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи. Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадянського становлення та демократії закладаються з дитячих років і тому самоврядування допомагає учням організувати власне життя та життя своїх товаришів. В санаторній школі-інтернаті поступово розвивається учнівське самоврядування у формі Ради лідерів. З метою активізації діяльності класів у виховному процесі школи-інтернату, підвищення авторитету учнівського самоврядування, виховання активної громадянської позиції учнів та посилені об’єктивності у самооцінці своєї діяльності, в освітньому закладі проводиться конкурс «Кращий клас – виховна група». В позаурочний час діють гуртки за вибором. Покращенню та зміцненню здоров’я дітей сприяє позитивний емоційний стан, на який впливає освітній простір навчального закладу. Так, наразі в школі-інтернаті частково створені умови для реалізації пізнавального потенціалу та творчого відпочинку дітей.

  Місія освітнього закладу: Школа-інтернат – школа сприяння здоров’ю.

  Візія:
 • виховати здорових, впевнених, успішних випускників, відповідальних громадян, які діють, керуючись морально-етичними чеснотами та поважають права інших.